Många fördelar när handdator ersätter penna

En av förra årets stora tjänsteprodukter var mobila arbetsordrar. Maserfrakt i Borlänge har sedan 2004 testat ett eget system som på sikt kommer att beröra 600 av företagets 1500 enheter. Via en handdator från RingUp/Dala Connect knappar föraren in information om bland annat färdrutt, avgång och ankomst.
– Fördelarna är många. Det tyck- er även de lesta medarbetare, säger företagets IT-chef Thomas Eklund.

Maserfrakt är ett av Sveriges största åkerier och består av två driftbolag; distribution och anläggning. Med lera hundra anställda var behovet stort att skapa ett enkelt redovisningssystem som ersättning för de papper som tidigare utgjorde underlaget för fakturering. 2004 fanns inget system som pas­ sade Maserfrakt, men på företaget fanns Thomas Eklund, före detta datapro­ grammerare.
– Liknande tjänster var både dyra och tekniskt outvecklade. Genom att bygga ett eget system har vi haft chans att modiiera tekniken att passa exakt för Maserfrakts verksamhet. Nackdelen är möjligtvis att vi blir mer känsliga när tek­ niken bygger på få personers kunskap, säger Thomas. Idag inns det färdig­ paketerade och utvecklade tjänster för att jobba mobilt. Till exempel Telia mobil arbetsorder.

Spar tid

Alla åkrutiner och leveranser knappas in via handdatorn. Arbetsorden skickas direkt till kontoret för fakturering vilket är en stor skillnad från de gamla rutinerna. Rätt uppgifter på en gång medför ekonomiska fördelar och spar tid, inte minst för transportledarna som slipper administrativt krångel. Enligt Thomas saknar många chauf­ förer vana av att arbeta med datorer. Därför har Maserfrakt lagt ner mycket tid till utbildning av både chaufförer och transportledare. Det har gjort att alla har tagit till sig systemet på ett snabbt och bra sätt.
– Det kan vara svårt att minnas i efterhand om man glömt att fylla i ett faktureringsunderlag. De lesta upplever handdatorn som betydligt smidigare än att fylla i blanketter. Dessutom skapar det en traiksäkrare miljö för chauffören som slipper skriva och köra samtidigt.

Frivilliga alkolås

En annan säkerhetsåtgärd som Maser­ frakt infört är alkolås som levereras av bland annat RingUp/Dala Connect. Alkolåsen bygger på en teknik som gör att bilen inte kan startas om det inns alkohol i förarens utandningsluft. Förslag om att lagstifta ett införande av alkolås i alla fordon som be­ rör yrkestraik inns, men än så länge bygger det på frivil­ lighet. Däremot kräver många uppdragsivare att åkerierna ska ha alkolås i sina fordon. Redan 2001 deltog Maserfrakt i ett försöks­ projekt på initiativ av Vägverket där åkeriet plus ett taxibolag och ett bussbolag testade tekniken i sina fordon. Maserfrakt valde då, som första åkeriet i Sverige, att montera in alkolås i hundra av sina bilar.
– Idag är vi inne på andra generatio­ nens alkolås. All service och urtankning görs av leverantörerna, bland annat RingUp/Dala Connect. Vi skulle säkert kunna beställa vissa varor och tjänster via nätet men det är skönt att det inns en fysik person att vända sig till. Därför håller vi oss till lokala företag där vi vet att vi alltid kan räkna med att få snabb och bra service, säger Thomas. En av förra årets stora tjänste- produkter var mobila arbets- ordrar. Maserfrakt i Borlänge har sedan 2004 testat ett eget system som på sikt kommer att beröra 600 av företagets 1500 enheter. Via en handdator från RingUp/Dala Connect knappar föraren in information om bland annat färdrutt, avgång och an- komst.
– Fördelarna är många. Det tyck- er även de lesta medarbetare, säger företagets IT-chef Thomas Eklund.
« Gå tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår