Ringup Diwiton

Diwiton såg ljuset redan 1967 och då var verksamheten i huvudsak inriktad på radiokommunikation.
I dag är våra verksamhetsområden Kommunikation, IT,Säkerhet & marina kommunikationslösnigar.

Affärsidé

Vi hjälper företag att optimera sin verksamhet genom att leverera kostnadseffektiva & funktionella lösningar med Kommunikation & Säkerhetsprodukter.

Kärnvärden

Vara lyhörda på kundens behov och med hjälp av vår kunskap om kvalité och service och samtidens tekniska möjligheter skapa en funktion som ger kunden ett mervärde i förhållande till våra konkurrenter.
Professionellt presenterat med tydlighet och enkelhet i fokus.

Kvalitet och Miljö

Vi har alltid haft vår kvalitetsmedvetenhet som säljargument. Idag finns den även i form av dokumentstyrning i de ISO- och Swedaccertifieringar som vi arbetar efter, med fokus på hur vi tar hand om ditt ärende. Hos oss får du alltid god kvalitet, både på produkter och tjänster.

Miljön påverkar oss alla. Vi anser att det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förbättra vår miljö, både för oss själva och för våra efterlevande.
Dagligen eftersträvar vi att utföra våra uppdrag på det mest miljöriktiga sättet. Diwitons miljömanual är upprättad enligt ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Vår bakgrund ger dig den kvalité som du eftersträvar. Vi har sedan mitten av 60-talet alltid haft kvalitén som säljargument.
Idag finns kvalitén även som dokumentstyrning enligt ISO och Swedac. Här är det inte kvalitén på utförda tjänster som eftersträvas utan HUR vi tar hand om ditt ärende som kund. Oavsett om det handlar om dokumentstyrning eller utförda arbeten med väl utförd dokumentering så är det alltid kvalité du får hos oss.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn beskriver hur vi arbetar i våra projekt och uppdrag.

Beskriver vårt miljöarbete
Klargör rutiner för genomförandet
Hantering av material och avfall
Information och uppföljning
Miljömål inom Diwiton AB

Interna miljörevisioner genomförs för att följa upp miljöledningssystemets tillämpbarhet och finna avvikelser och förbättringsmöjligheter.

Miljöpolicyn uppfyller normerna enligt ISO 14001:2004.
Miljöpolicyn har utformats utifrån de uppdrag som vi erbjuder våra kunder.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår